เกี่ยวกับ

บริษัท สวิทซ เฟลคซ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในงานเครื่องจักรโดยเฉพาะ และดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกเครื่องจักร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่สำหรับงานอุตสาหกรรม จนกระทั่งในปี 2019 คณะผู้ก่อตั้งบริษัท ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

สินค้า